13/02/2016
by Guus van Gend
Comments Off

Informatief gesprek met directie LZV en 2e kamer commissie Defensie bij MDKL-Nederland

Afgelopen maandag vond er een werkbezoek plaats door afgevaardigde van de vaste kamer commissie Defensie en afgevaardigde van het LZV, op uitnodiging van MDKL-Nederland.

Dit was de kick-off van het jaarlijks terugkerend overleg tussen de VOC, de Tweede Kamer en het LZV. Het doel van dit jaarlijks overleg is elkaar te informeren en onderlinge afstemming te verkrijgen binnen het veteranenlandschap.

Aanwezig waren: o.c. Het Eldershoes Hoensbroek, o.c. Svon Doetinchem, o.c. Vechtdal Hardenberg, o.c. MDKL Nuth en voorzitter VOC. Namens de Tweede Kamer mevr. H. Bruins Slot en namens de LZV-keten mevr. M. Meyer.