Materieel & collectie van stichting MDKL-Nederland

Naast de inloop- en ontmoetingscentra beheert de stichting een volwaardige collectie aan materieel, naslagwerken, gebruiksvoorwerpen en voertuigen welke de periode vanaf 1945 tot heden vertegenwoordigen.

De collectie is zo samengesteld dat iedereen die wel iets met Defensie te maken heeft of heeft gehad, punten van herkenning ervaart. Soms is het binnen de dienstverlening erg moeilijk om ergens over te praten. De collectie kan dan gebuikt worden als aanknopingspunt met als gevolg dat gesprekken makkelijker op gang komen.

In sommige gevallen nodigt het materieel en de collectie uit tot activering. Te denken valt hierbij aan het onderhoud van de collectie of het berijden van voertuigen uit ons wagenpark. De collectie heeft hiermee een duidelijke toegevoegde waarde, omdat herinneringen weer tot leven komen en de daarbij behorende ervaringen en verhalen hierdoor bewaard blijven.

Inzet van het materieel en de collectie is erg breed. Zo wordt materieel en collectie ingezet bij bijvoorbeeld herdenkingen, vieringen, kransleggingen, promotieactiviteiten, reünies, activiteiten met kinderen en outdoor-activiteiten.

Naast deze functie wordt het materieel en de collectie als waardevol beschouwd en heeft het een educatieve meerwaarde voor jeugd en scholen.


Kenmerken van materieel & collectie:
- Nederlandstalig

- Historisch karakter vanaf 1945
- Educatief karakter
- Versterkend tijdens dienstverlening
- Uitnodigend tot activering
- Ondersteunend bij erkenning/herkenning/verwerking
- Inzetbaar bij activiteiten