Advies & Begeleiding

Naast het professionele zorgnetwerk voor veteranen, binnen het Landelijke Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), groeit in toenemende mate de behoefte aan laagdrempelige nulde lijnondersteuning en dienstverlening.

Op alle locaties van de stichting kunt u met professionele dienstverleners in gesprek gaan. U kunt rekenen op persoonlijke bijstand en bemiddeling. Ervan uitgaande dat iedere hulpvraag uniek is, worden er vanuit de stichting elementen in de dienstverlening ingepast om in de zorgbehoefte van het individu te voorzien. De stichting beschikt over dienstverleners die u kunnen informeren over, en in contact kunnen brengen met, organisaties en/of instellingen die professionele ondersteuning en/of behandeling kunnen bieden.

Soms kan het zijn dat een (hulp)vraag onvoldoende beantwoord kan worden op basis van dienstverlening. We stellen dan dat de hulpvraag overstijgend is aan onze dienstverlening en zullen u dan in contract brengen met, en begeleiden naar de professionele zorg binnen de kaders van de LZV keten.

Kenmerken advies & begeleiding:
- Persoonsgericht
- Efficiënt afgestemd op individuele behoefte
- Doelgericht
- Maatschappelijk versterkend
- Doorverwijzend
- Adequate afstemming op bestaande professionele zorg
- Opvang na de professionele zorg