Activering & Ondersteuning

Met activering en ondersteuning bedoelen we alle inspanningen die de stichting onderneemt, waarbij deelname van onze doelgroep centraal staat, met als doel het bevorderen van het psychosociaal welbevinden.

Voor wat betreft de afstemming van de inhoud van onze programma’s spelen we in op de behoeften van de deelnemers. We onderscheiden ontspannende en inspannende activiteiten. Hiervoor beschikt het MDKL-Nederland over verschillende ruimten, programma’s en materieel. De aangeboden programma’s werken maatschappelijk en sociaal versterkend en dragen hiermee bij aan het individueel welbevinden van de deelnemers.

Voorbeelden van ontspannende activiteiten zijn:
- Contactavonden of themamiddagen
- Boottochten op de Maas
- Stadswandelingen
- Museumbezoek
- Computerhoek
- Schaken
- Bibliotheek
- Music 4 Vets
- Werkplaats

Voorbeelden van sportieve activiteiten zijn:
- Duiken
- Climbing
- Abseilen
- Introductie nordic walking
- Handboogschieten
- Wandelen

Ook kunnen onze buitenactiviteiten beschouwd worden als onderdeel van activering. We denken dan aan meedoen in de begeleiding van bijvoorbeeld kinderfeestjes of inzet bij manifestaties.

Onze werkplaats wordt gebruikt om met kleine groepjes ons rollend materieel te onderhouden en voorwerpen uit onze collectie te restaureren. Voor alle diensten van de stichting geldt dat u wordt bijgestaan door getrainde vrijwilligers of door een van onze dienstverleners.

Kenmerken activering en ondersteuning:       
– Sociaal verstrekkend
- Nuttige tijdsbesteding
- Voorkomen sociaal isolement
- Saamhorigheid versterkend
- Maatschappelijk versterkend