Dé stageplek voor jou!

Maatschappelijke stages voor LBO/VMBO/HAVO/Vwo-leerlingen en MBO- & Hbo-studenten

Onderbouwing maatschappelijke stage
Een maatschappelijke stage is een stage voor scholieren uit het voortgezet onderwijs in Nederland, waarbij ze door het doen van onbetaald vrijwilligerswerk kennismaken met het dragen van verantwoordelijkheid voor maatschappelijke belangen. Het is een vorm van buitenschools leren in het voortgezet onderwijs en wordt uitgevoerd binnen de infra van stichting MDKL-Nederland.

Wat levert het op?
Een maatschappelijke stage kan vele voordelen hebben voor de stagiair, voor de stage-instelling en voor de maatschappij als geheel:
– Als leerling ontdek je op een andere manier wat er in de maatschappij te koop is.
– Je ervaart hoe leuk het kan zijn iets voor andere mensen te doen.
– Je draagt in een situatie buiten de school verantwoordelijkheid voor jezelf en voor anderen.
– Je kunt op een andere manier dan in lesverband met elkaar samenwerken.
– Je ontdekt onvermoede talenten op het gebied van organisatie in jezelf, zoals het bedenken van oplossingen, het nemen van initiatief en het verdelen van werkzaamheden over de beschikbare tijd.
– Je maakt op een andere manier dan via lesstof kennis met de samenleving en met bepaalde groepen daarin, waarmee je anders misschien niet zo snel in contact zou komen.
– Je kunt je meer betrokken voelen bij de maatschappij.
– Je leert op een praktische manier welke normen en waarden belangrijk zijn in onze samenleving.
– Je krijgt voor wat je doet waardering uit een onverwachte hoek.
– Je versterkt je zelfvertrouwen in nieuwe situaties.
– Je kunt je bekwamen in sociale intelligentie en vaardigheden, zoals een gesprek beginnen, luisteren, begrip hebben voor de mening van een ander, je verplaatsen in een ander, kritiek geven of ontvangen, samenwerken met anderen, hulp vragen als dat nodig is, leiding accepteren of geven en ook je eigen functioneren beoordelen.
– De school breidt zijn netwerk uit en werkt samen met vrijwilligerscentrales en stage-aanbieders.

Doelgroep
De doelgroep binnen de stichting wordt gevormd door veteranen, dienstslachtoffers, actieve militairen met hun partners en overig geüniformeerden, al dan niet met bijbehorende specifieke ervaringen.

Doelen MBO- & HBO-stage
– Informatie over maatschappelijke thema’s
– Verbreden en verdiepen van de leefwereld
– Onderhouden en verbeteren van sociale contacten
– Onderhouden en verbeteren van sociale vaardigheden

Begeleiders
Binnen de stichting MDKL-Nederland is de begeleiding van de stagiaires in handen van de vrijwilligers binnen de organisatie.