Repair day

DOEL:
Doel van de MDKL Repair Day is niet alleen om de afvalberg niet verder te laten groeien. ,,Er komen teveel nog goede spullen terecht op het stort. Dat is jammer, veel spullen kunnen na een kleine reparatie soms nog jaren mee.” MDKL Repair Day wil ook meer contact tot stand brengen tussen de bewoners van Nuth en omstreken en het veteranen ontmoetingscentrum te Nuth. Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie of thee.

WERKWIJZE:
Werkwijze van MDKL Repair Day. Een aangeboden reparatie wordt door de vakmensen vooraf beoordeeld. Als de reparatie vervolgens aangenomen wordt, gaat de bezoeker samen met de aanwezige vakmensen actief met de reparatie aan de slag. Zo valt er meteen ook wat van te leren. Elektrische apparaten, gebruiksvoorwerpen, kleding, fietsen, speelgoed, … alles wat het niet meer doet, is welkom en maakt kans op een geslaagde reparatie.

WANNEER:
Iedere laatste zondag van de maand. Van 14.00 tot 17.00 uur.