09/01/2014
by Guus van Gend
Comments Off

Van het VOC:

Aanstaande maandag, 13 januari, gaat er een groot onderzoek van start. Die dag gaat er een brief naar 6000 veteranen waarin zij worden uitgenodigd om mee te doen met een onderzoek met als titel ‘Veteraan, hoe gaat het met u?’ Deze 6000 veteranen vormen een willekeurige steekproef uit het VRS, van alle missies vanaf Nieuw-Guinea. Zij kunnen online een vragenlijst invullen, waarin hun welbevinden en kwaliteit van leven in beeld worden gebracht, inclusief hun eventuele zorgbehoefte en zorggebruik.

Lees meer..

27/12/2013
by Guus van Gend
Comments Off

Hoge opkomst bij eerste landelijke ontmoetingsdag nuldelijnshelpers veteranen


 

 

Hoge opkomst bij eerste landelijke ontmoetingsdag nuldelijnshelpers veteranen

 Nuldelijners in Doorn

Doorn, 15 december 2013 - Zo’n 140 vrijwilligers in de steun en opvang van veteranen en hun dierbaren waren op zaterdag 14 december in Doorn bijeen voor een landelijke ontmoetingsdag. Deze activiteit maakte deel uit van het driejarige project Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen van het Veteranen Platform (VP) met financiële steun van het vfonds. De nuldelijnshelpers veteranen zoals de vrijwilligers worden genoemd, vormen een landelijk netwerk dat in staat is om op een verantwoorde en laagdrempelige wijze veteranen met een hulpvraag op te vangen en zo nodig de weg te wijzen naar het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV).

De landelijke ontmoetingsdag vond plaats in het nieuwe gebouw van Stichting de Basis. Deze stichting heeft deze dag in opdracht van het VP ook uitgevoerd, in nauwe samenspraak met de projecteider vanuit het VP, Mettes van der Giessen. In de morgenuren waren er toespraken van Hein Scheffer (brigadegeneraal b.d. en voorzitter VP), Mart de Kruif (luitenant-generaal en commandant landstrijdkrachten), en drs. Berend Berendsen (voorzitter LZV). Mart de Kruif bood speciaal voor deze gelegenheid een nieuwe coïn aan Hein Scheffer. Het ging om de eerste in de reeks met het nummer 001. De coïn is een metalen munt voor nuldelijnshelpers veteranen met een certificaat van bekwaamheid vanwege het goed doorlopen van de trainingen van Stichting de Basis. Hein Scheffer ontving eerder al het eerste certificaat van bekwaamheid uit handen van directeur-bestuurder van de Basis Hugo van de Kamp en is hij zo voortrekker voor alle andere nuldelijnshelpers. De coïn is afgeleid van het logo van de nuldelijnsondersteuning dat door Hein Scheffer in zijn toespraak is onthuld.

Lees meer →